Menu
Your Cart

Πιστοποιητικά

 1. Πιστοποιητικά

 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για το Περιβάλλον με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προληπτικής ενέργειας απαιτείται.

Η Διοίκηση της εταιρείας μέσω της Πολιτικής για το περιβάλλον δεσμεύεται για τα παρακάτω :

 

 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων καθώς και άλλων απαιτήσεων οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας
 • Τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και την πρόληψη της ρύπανσης
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρεία
 • Τη συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία
 • Τη συνεχή ενημέρωσή της σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της
 • Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

 

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής. Επιπλέον, δεσμεύεται για τη συνεχή της περιβαλλοντική βελτίωση.

Η Περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

 

Ημερομηνία : 06/09/2017

 

 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια δεσμεύεται :

 

 • Στην πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Στην πλήρη εφαρμογή, έλεγχο και ανασκόπηση του συστήματος διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας στο σύνολό του.
 • Στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας από όλο το προσωπικό της εταιρείας και για τις δραστηριότητες αυτής στο σύνολό τους.
 • Στην αναπροσαρμογή και συνεχή ισχύ του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας σε περίπτωση όποιας αλλαγής εσωτερικής δομής, δραστηριότητας και εξοπλισμού εγκαταστάσεων.
 • Στην ανασκόπηση και ανάλυση του πλάνου Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό να θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης.
 • Στη συνεχή διαβούλευση και  επικοινωνία του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Στην γνωστοποίηση των εταιρικών κανόνων Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια είναι το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

 

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια, η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

 

Ημερομηνία : 03/01/2021

 

 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα την παράδοση προϊόντων υψηλών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.

Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 

 • Στην κατασκευή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.
 • Στην παράδοση των προϊόντων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες / προμηθευτές της.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη. 
 • Στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

 

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρία  θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικο.

 

Ημερομηνία : 06/09/2017

 

Π. Κονανδρέας

 

Διοίκηση

 

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO​